Loading...
Loading...
Golf Club - Chuyên bán dụng cụ thiết bị và dịch vụ Golf
Loading...

Khóa học Vàng

Chương trình Khoá học Vàng được thiết kế phù hợp cho các golfer ở mọi trình độ đang tìm kiếm các bài học chuyên sâu. Tất cả các khía cạnh của long game & short game sẽ được chuyển tải đến golfer bằng các máy móc hiện đại để tối ưu game chơi nhất.

Chương trình học bao gồm:

  • 15 buổi học 45 phút
  • 04 tháng sử dụng sân tập đánh bóng
  • Được sử dụng khu tập đánh bóng ngắn & tập đánh bóng từ bunker lên green
  • Sử dụng bóng tập chất lượng cao Srixon không giới hạn
  • Khoá học bao gồm 1 buổi phân tích thể trạng cùng HLV thể lực

Khóa học Bạch Kim

Chương trình Khoá học Bạch Kim được thiết kế nhằm thu hút tất cả các golfer nghiệp dư và chuyên nghiệp đang tìm kiếm một chương trình học toàn diện nhất để phát triể chơi golf dài hạn. Học viên được tiếp thu các phương thức học chuyên sâu để tối ưu hoá điểm số trong suốt quá trình học.

Chương trình học bao gồm:

  • 24 buổi học 45 phút
  • 06 tháng sử dụng sân tập đánh bóng
  • Được sử dụng khu tập đánh bóng ngắn & tập đánh bóng từ bunker lên green
  • Sử dụng bóng tập chất lượng cao Srixon không giới hạn
  • Khoá học bao gồm 1 buổi phân tích thể trạng cùng HLV thể lực 

Khóa học